01
July
All Day
York
University of York Sport Centre

York, YO10 5NA United Kingdom